Vỏ chai Oxy 14 lít

Vỏ chai Oxy 14 lít

Thông tin cơ bản:
Vỏ chai khí Oxy 14 lít, bán chai khí Oxy 14 lít, bán vỏ chai khí Oxy 14 lít.

VỎ CHAI OXY 14 LÍT chứa 2 m3 khí oxy

VỎ CHAI OXY 14 LÍT chứa 2 m3 khí oxy (chai mới 100%):

·  Thể tích 14 lít.

·  Khối lượng: 18.6 kg.

·  Áp suất thử: 250 bar.

·   Áp suất làm việc: 150 bar.

Chai mới được kiểm định bởi Trung tâm Kiểm Định 2.