Van QF2D

Van QF2D

Thông tin cơ bản:
Van QF2D được dùng phổ biến để chứa khí Argon

Chúng tôi cung cấp một loạt các van áp suất cao của nhiều loại chai khí công nghiệp khác nhau cho các loại khí công nghiệp, ví dụ như Oxy, Nitơ, Argon, Helium, Hydrogen, CO2, CO, Ethylene, N2O, Amoniac, Clo và Axetylen và Uni Van (MPR Van) cho Oxy, Nitơ, Argon, Helium, Hydro và CO2 cho nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau. 

Chúng tôi cũng cung cấp các các loại van chuyên dụng cho các ứng dụng công nghiệp Y tế, Chữa cháy và Điện lạnh.