Máy bơm Khí LO, LAr,LNi

Máy bơm Khí LO, LAr,LNi

Thông tin cơ bản:
Dùng chiết nạp khí Oxy từ thể lỏng sang thể khí.
Lưu lượng từ 100Lh - 2000Lh