Bộ Oxy -Gas mini

Bộ Oxy -Gas mini

Thông tin cơ bản:
Bộ Oxy Gas mini bao gồm Chai oxy 4L và Bình Gas 3Kg.
Sản phẩm phù hợp cho Kỹ thuật điện lạnh hàn cắt di động...

Bộ Oxy Gas mini bao gồm Chai oxy 4L và Bình Gas 3Kg.
Sản phẩm phù hợp cho Kỹ thuật điện lạnh hàn cắt di động...