Khí Oxy - O2

Khí Oxy - O2

Thông tin cơ bản:
Khí Oxy tinh khiết, khí Oxy tinh khiết 4.5(99,995%), khí Oxy tinh khiết 5.0(99,999%), khí Oxy tinh khiết 5.5(99,9999%),

Khí Oxy tinh khiết ứng dụng:

Khí Oxy tinh khiết 5.0 (99.999%) hỗ trợ sự sống: Khí Oxy được sử dụng để phục hồi sức khỏe, lọc Oxy nhân tạo, gây tê, ổn định tim mạch và giảm độc trong bện viện và trên xe cấp cứu.

Khí Oxy tinh khiết 5.0(99.999%) sử dụng trong sử lý nước.

Khí Oxy tinh khiết sử dụng trong đóng gói trái cây, thực vật, giữ màu đỏ trong thịt và tránh điều kiện kỵ khí cho cá da trắng.

Khí Oxy tinh khiết ứng dụng trong thủy sản: Thêm Oxy vào nước trong các trại cá và duy trì sự sống của cá trong quá trình vận chuyển.

Xem thêm các sản phẩm khí tinh khiết khác: Khí Argon tinh khiết, khí CO2 tinh khiết, khí Nito tinh khiết, khí Acetylen tinh khiết, bình Oxy.