Khí CO2

Khí CO2

Thông tin cơ bản:
Khí CO2

"Khí CO2 tinh khiết" ứng dụng:

Dioxit cacbon- khí CO2 tinh khiết lỏng và rắn là chất làm lạnh quan trọng, đặc biệt là trong công nghiệp thực phẩm, trong đó chúng tham gia vào quá trình lưu trữ và vận chuyển các loại kem và các thực phẩm đông lạnh.

Dioxit cacbon-khí CO2 tinh khiết được sử dụng để sản xuất nước giải khát cacbonat hóa và nước soda. Theo truyền thống, quá trình cacbonat hóa trong bia và vang nổ có được do lên men tự nhiên, nhưng một số nhà sản xuất cacbonat hóa các đồ uống này một cách nhân tạo.

Bột nở sử dụng trong các loại bánh nướng tạo ra khí Cacbonic làm cho khối bột bị phình to ra, do tạo ra các lỗ xốp chứa bọt khí. Men bánh mì tạo ra khí cacbonic bằng sự lên men trong khối bột, trong khi các loại bột nở hóa học giải phóng ra khí cacbonic khi bị nung nóng hoặc bị tác dụng với các axit.

Các sản phẩm khí tinh khiết khác: Khí Argon tinh khiết, khí Nito tinh khiết, khí Oxy tinh khiết, khí Acetylen tinh khiết, Bình CO2.