Acetylene - C2H2

Acetylene - C2H2

Thông tin cơ bản:
Acetylene - C2H2

Acetylene là một chất khí có công thức hóa học C2H2 được sản xuất từ đất đèn CaC2 hoặc từ cracking các chất khí gốc Hydro cacbon (Metane, etan, propan…) sau đó được nén lên áp suất 20-25 bar nạp vào chai thép có chứa chất xốp và Acetol để hòa tan. Chất xốp có tác dụng chống nổ phân hủy, còn Acetol thì hòa tan acetylene trong các lỗ rỗng của chất xốp.

ỨNG DỤNG

Acetylene chủ yếu được dùng làm nguyên liệu để tổng hợp các chất nguyên phân trong sản xuất sợi hóa học, chất dẻo, cao su và các sản phẩm quan trong khác. Ngoài ra Acetylene còn được sử dụng rất rộng rãi trong công nghiệp gia công kim loại. Do tính chất của ngọn lửa Oxy-Acetylene có nhiệt độ cao, năng lượng lớn nên khi sử dụng loại 02 loại khí này sẽ cho năng suất lao động cao hơn và chất lượng tốt hơn nhiều so với sử dụng LPG-Oxy. Acetylene được sử dụng trong các phòng thí nghiệm làm ngọn lửa đốt cho các máy trắc quang học ngọn lửa, quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)…

 ĐẶC TÍNH

 - Các nguy cơ chính: Khả năng cháy nổ cao;

 - Giới hạn nổ: 1.8 - 97.5%

 - Khả năng gây cháy: cao

 - Mùi: Không

 - Phân tử lượng: 26.03

 - Dung tích riêng ở 200C: 0.909 M3/Kg

 - Tỷ trọng riêng (Không khí = 1) ở 200C: 0.905

 - Nhiệt độ tới hạn: 35.180C

CHẤT LƯỢNG

Acetylene có loại sau đây:

 - Acetylene hòa tan

 - Acetylene cho ngọn lửa trắc quang

HÌNH THỨC CUNG CẤP

Chỉ có hình thức cấp Acetylene duy nhất là trong các bình chứa bằng thép có chất xốp và dung môi hòa tan Acetone

Chai cấp khí Acetylene hòa tan 40L